Azad Barış

Azad Barış

Çatışmalar ve çözümler

15/11/2018
Çatışma çözümleri konulu bir yazının ağırlığı, üzücülüğü başlığından bellidir. Lakin Habil ile Kabil’in hazin kavgasının, Haçlı Seferleri’nin kanlı serüveninin, kavimler ve dinler boğuşmasının, 100 yıllık savaşın, 30 yıllık ibretin, 1.…
Devamını Oku

Direnme hakkı…

08/11/2018
Geçen yüzyılın birkaç kısa zaman diliminin dışındaki bütün çağ tarihin en kanlısı olarak tanımlanır. Bir önceki yüzyılın mükerreri olan günümüz dünyasının yeni paylaşım savaşlarının da aynı kategoride ele alınabileceği kesin…
Devamını Oku

Endişe ve yıkım çağı

01/11/2018
İnsanın kendi çağıyla kurduğu ilişki endişe ve karamsarlık üzerinden inşa edilmişse, gelecekle ilişkisinde hiç şüphesiz ne Toulouse-Lautrec’in Moulin Rouge’nu, ne Sainte-Victoire’n Tahiti’deki cennetini, ne Gauguin’in büyüleyici manzaralarını tasavvur edebilir. İlk…
Devamını Oku

Kayyumları yenmek

25/10/2018
Anadili Kürtçe olan ve Türkçe’yi sonradan öğrenmiş benim gibileri,bölgenin kadim dillerinden Türkçe’ye geçmiş yabancı kelimelerle, anadili Türkçe olanlardan daha yakın bir ilişki kurabiliyorlar.Ama bazı kelimelerin,köklerinin ifade ettiğinin dışında kullanıldığına çokça…
Devamını Oku

Ortadoğu’nun canavarları

18/10/2018
Ortadoğu denince bütün kadim halklara kucak açmış ve Sümer’den Babil’e kadar birçok medeniyetin beşiği olan coğrafyayı kastediyoruz. Her üç semavi dinin, antik birçok inanç ve felsefe akımının ortaya çıktığı yerdir.…
Devamını Oku

Nadia: Merhametin çehresini değiştiren kadın

11/10/2018
Nadia, karanlıktan aydınlığa çıkmayı başaran cesur bir kadındır. Hayatta kalmanın bedelini 44 canla ödeyen yaralı çocuktur. Binlerce derin yaradan sadece biridir. Varlığıyla kara bir talihin kaderini değiştiren asi bir direnişçidir.…
Devamını Oku

Savaş ilahları..?

04/10/2018
Savaşla ilgili yazarken öncelikle savaşla kastedilene bakmak zorundayız. Bu konuda netleşmeden, savaşın nihai sonuçlarını idrak etme yetimiz de oldukça düşük olur. Buradaki amaç terminolojiden ziyade onun kapsadığı içeriktir. Zira savaş…
Devamını Oku

Vasat dünyanın halleri

27/09/2018
Küresel bir veba misali her geçen gün ışık hızıyla yayılan vasatlaşma virüsü, en çok siyaset dünyasını etkisi altına almış durumdadır. Söz konusu etkinin en belirgin olduğu alan ise dünya siyasi…
Devamını Oku

‘Demokrasi düşmanları…’

20/09/2018
Kuvvetle muhtemeldir ki, dünyada en çok konuşulan konu veya telafuz edilen terim demokrasi kavramıdır. Demokrasi, ortalama her insanın bir şekilde haşır neşir olduğu temel değerler kodu ve ona bağlı bütün…
Devamını Oku

Rojava’ya bakmak…

12/09/2018
Yüzyılın beklenmedik gelişmesi olarak ortaya çıkan Rojava’ya bakarken, mevcut ulus-devletlerin içinde bulundukları vahim durumu ve varlık bunalımlarını daha da iyi görüyoruz. Ortadoğu’da “modern ulus-devlet” kurgusunun doğumundan birinci derecede sorumlu ebe,…
Devamını Oku