Cafer Menafi

Cafer Menafi

Ulus-devlet çözüm modeli olmaktan çıkmıştır

22/10/2018
Çıkışından günümüze ulus-devletçi sistem hiçbir zaman bir çözüm modeli olmamıştır. Fransız Devrimi’yle şekillenen ulus devlet sistemi, insanlığın eşit ve özgür yaşam hayalinin ifadesi olmamıştır hiçbir zaman.Ulus-devlet sisteminin, dolayısıyla kapitalist modernitenin…
Devamını Oku

İrade savaşı

15/10/2018
Sömürgeci güçlerin saldırılarını insanın umuduna ve onun özgürlük iradesine yöneltmesi kendisinin yolun sonuna geldiğinin kanıtıdır.Kürt siyasetçilerine ve onun demokratik kurumlarına yönelik son saldırılarını da bu çerçevede ele almak lazım. Özgür…
Devamını Oku

Yol almak

08/10/2018
Sınıflı sömürgen sistemin insanlık üzerindeki şiddetinin yanında ideolojik saldırılarının olduğu bir dünyada yaşıyoruz.Tüm toplum şiddet sarmalının içerisine alınmış, kuşatılmış durumdadır. Sistemin küçücük bir özgürlük ve irade istemine tahammülü yoktur. Şiddet…
Devamını Oku

Yanlış olan hızla aşılmalı

01/10/2018
Dünya düzeninin yıkıldığı veya değiştiği bir süreci yaşamaktayız.Her gün biraz daha eskiyen bir dünya gerçekliği var karşımızda. Siyasal anlamda toplumsal yaşam ve sorunlara cevap olamayan veya egemen sistemlerdeki gibi bunları…
Devamını Oku

Demokratik direniş zamanı

24/09/2018
Zamanın fiziki ve biyolojik boyutlarının yanında toplumsal boyutu da vardır. Toplumsal boyutta zaman bir olgunlaşma, bir fark edişi ifade eder. Bu olgunlaşma ve fark edişi sağlayan en genel manada yine…
Devamını Oku

‘Faşizmi’ aşmak

17/09/2018
Türkiye’de bir faşizm süreci yaşanmaktadır ve faşizmin aşılması istemi onun varlığının devamının bir ifadesidir aynı zamanda. Diğer bir ifadeyle yetersiz ve yanlış zihniyet ve yöntemlerden ötürü faşizmin geriletilememesi gerçeğidir. Oysa…
Devamını Oku