Şaban İba

Şaban İba

Siyasetin tasfiyesi ve AKP’nin geleceği

08/12/2018
Siyaset, ekonomiden, toplumdan, hukuktan, kültürden, dinden, askeriyeden vb. devlet ve toplum hayatının hiçbir alanından soyutlanamaz. Parlamenter demokrasilerde geçerli olduğu iddia edilen kuvvetler ayrılığı prensibinde bir erkin diğerinin aleyhine bozulması veya…
Devamını Oku

Komün tipi örgütlenme ve demokrasi

01/12/2018
Mutlak Monarşi’lerin gücü, feodal soylular ile burjuvazi arasındaki güç dengesine dayanıyordu. Feodal soylulukla burjuvazi arasındaki ilişki her yerde aynı olmadı. Burjuva demokratik devrimlerin her biri her ülkenin kendi özgünlükleri içerisinde…
Devamını Oku

Erkeğin kudretine ve kadına şiddetine hayır

24/11/2018
Yalnızca kadın oldukları için uygulanan cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile şiddet içeren her türlü tutum ve davranış, kadına yönelik şiddettir. Kıskançlık bahanesiyle kadını sürekli kontrol altında tutmak, odaya veya eve…
Devamını Oku

Kapitalizmin krizi ve işçi sınıfı

17/11/2018
Küreselleşme, uluslararası ve bölgesel entegrasyonlar, dış ticarette serbestleşme, yeni oluşan pazarlar, paylaşım mücadeleleri vb gelişmeler, kapitalist krizlerin hem zaman aralıklarını daraltıyor hem de toplumsal etkisini artırıyor. Kapitalist toplumda üretimde hızlı…
Devamını Oku

Yerelde seçim ittifakları sorunu

10/11/2018
Bir partinin genel ve yerel seçimler sırasında veya parlamentoda geçici güç ve eylem birlikleri şeklinde ittifaklar yapması teknik bir sorun değil, ideolojik, siyasal ve örgütsel boyutlarıyla bir anlayış ve ilke…
Devamını Oku

4 Kasım 2016’yı unutmak olmaz!

03/11/2018
HDP milletvekilleri hakkında 2007 yılından 2015 yılına kadar geçen sekiz yıllık süreçte Meclis Başkanlığı’na sunulan 182 fezleke vardı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 80 milletvekili ile Meclis’e giren HDP’ye karşı tasfiye…
Devamını Oku

Cumhur İttifakı ’nın geleceği üzerine

27/10/2018
AKP-MHP Cumhur İttifakı, iki partinin resmiyette adı konulmayan ama fiiliyatta titizlikle sürdürülen bir koalisyon niteliği taşıyor.AKP iktidarının ve Erdoğan’ın başkanlık rejimini devamını sağlayan bu ittifak,MHP’nin milliyetçilik/ırkçılık, otoriterlik/totaliterlik, muhafazakârlık, popülizm, antikomünizm…
Devamını Oku

Yerel yönetim sorununu doğru algılamak

20/10/2018
Yöneten ve yönetilenler arasında uzlaşmaz çelişkiler taşıdığından bir devlet ilişkisi, nispeten istikrarlı ve belirli kurallara bağlanmış ortak istençleri gerektirir. Çok uluslu devletlerde egemen bir ulus ve devlete dayalı toplumsal ilişkiler…
Devamını Oku

Muhalif olmak ya da bedel ödemek

13/10/2018
Türkçede “Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma” şeklinde tanımlanmasına karşın muhalif olmak, Arapçada “farklı fikirlere sahip olma” anlamına geliyor. Muhalefet ise, “Farklı düşünceler üreten ve farklı düşünceleri savunan”…
Devamını Oku

Krizin faturasını ödememe ve itiraz etme hakkı

06/10/2018
Her gün her şeye zam üstüne zam yapılıyor. Ekonomik kriz halkın yaşam koşullarını hızla kötüleştiriyor. İşçiler, emekçiler, emekliler, dar gelirliler ve yoksulluk sınırında yaşayan milyonlar için hayat çekilmez hale geliyor.…
Devamını Oku