...
Feleknas Uca
74’üncü ferman sonrası Êzidîlerin yarın inşası

DAİŞ çeteleri, 7 bin Êzidî kadın ve çocuğu esir aldı, köle pazarlarında sattı... 450 binden fazla kişi Şengal'den göç etti...Tüm dünyanın izlemekle kaldığı bunca acıya rağmen Şengal’i yeniden inşa etmeye çalışan Êzidîler başını eğmedi