Kültür mirası için emsal karar

Danıştay, emsal niteliğinde bir karara imza atarak kültür varlığı Dengbej Evi’yle ilgili acele kamulaştırma kararını iptal etti

Diyarbakır’ın sit alanlarından biri olan ve önemli kültür varlıklarına ev sahipliği yapan Suriçi’nde yaşanan çatışmalardan sonra Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırma kararı alınarak bölgenin önemli bir kısmı “afet alanı” ilan edilmişti. Bu kültür varlıklarından biri de Diyarbakır Suriçi’ndeki Dengbej Evi’ydi. Acele kamulaştırma kararı kapsamında kalan çok sayıda tescilli kültür varlığı yapı yıkılmıştı. Kamulaştırma kararı alınan kültür varlığı niteliğindeki yapılardan biri de Mimarlar Odası’na ait Dengbej Evi’ydi. Oda, hem kendisine ait bu yapı hem de diğer yapılarla ilgili alınan acele kamulaştırma ve riskli alan kararları için yargı yoluna başvurdu. Danıştay 6. Dairesi bu talebi reddetti. Oda, kararın bozulması için temyiz talebini bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (DİDDK) taşıdı. A rtı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emsal niteliğinde bir karara imza atarak Diyarbakır Suriçi’ndeki kültür varlığı Dengbej Evi’yle ilgili acele kamulaştırma kararını iptal etti. Bu karar acele kamulaştırma kararı alınan ve daha sonra yıkılan kültür varlığı niteliğindeki yapıları yakından ilgilendiriyor.

Karar iptal DİDDK

tetkik hakimi Mimarlar Odası’nın kendisine ait kültür varlığı niteliğindeki yapıyla ilgili talebini yerinde görerek, “Korunması gerekli kültür varlığı olan taşınmazların 2942 sayılı Kanunun 27. maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi hukuken mümkün olmadığından, bu nitelikteki dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılmasına yönelik dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı; bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozularak, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının dava konusu taşınmaza yönelik kısmının iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” tespitinde bulundu.Kararı yorumlayan TMMOB Mimarlar Odası Avukatı Berna Çelik, “Riskli alan ilan edilen Suriçi’nde 147 anıtsal 448 sivil mimarlık örneği yapı bulunuyordu. Bu karar acele kamulaştırma kararı verilen diğer tescilli taşınmaz kültür varlıkları için emsal olacaktır.

DİYARBAKIR

Diğer Başlıklar

Ayşe Düzkan’dan yeni kitap

22/11/2018
Feminist yazar Ayşe Düzkan, yetmişin üzerinde yazısını bir kitapta topladı. Güldünya Yayınları’ndan çıkan ’05 17′ isimli kitabı, Kasım ayı sonunda…

Okuma da yok teşvik de yok

22/11/2018
Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan birçok kütüphane sorumlusu gelenlerin azaldığını, kitapçılar ise kitap satma oranında ciddi azalışın olduğunu dile getiriyor. Hesen…

Kilisede org sesleri

22/11/2018
Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Opus amadeus İstanbul Org Festivali bugün başlıyor. Festival kapsamındaki konserler Saint esprit Kilisesi’nde gerçekleşecek. Türkiye’de ilk…

Elitist sinemaya karşı alternatif sinema

21/11/2018
Babası Küba Sinema Akademisi kurulunda, kendisi Rojava Film Komünü’nde yer alan Alberto Garcia, amaçlarının “elitist sinema” ya karşı “halkçı sinema”…

Kobani Film Festivali sona erdi

20/11/2018
Rojava Film Komünü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kobani Film Festivali, ödüle layık görülen yapımlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.…