Günlük Yaygın Süreli Gazete

İmtiyaz Sahibi: Rıdvan Turan

Genel Yayın Yönetmeni: Çağdaş Kaplan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Osman Akın

Adres: Şehit Muhtar Mah. Bekar SK. No: 7/3 Beyoğlu/ İstanbul

Tel: 0 212 252 83 90