‘Mağduriyeti giderin’ uyarısı

Nusaybin’de yasaklar döneminde evi yıkılan Vedat Acar’ın başvurularına yanıt vermeyen Mardin Valiliği’ni Ombudsman uyardı. Ombudsman, Acar’ın başvurusunun sonuçlandırılarak, mağduriyetinin giderilmesini istedi

Ahmet Kanbal/Mardin-MA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasakları döneminde Yenişehir Mahallesi’ndeki evi yıkılan Vedat Acar, zararının temini için 2 Ağustos 2017 tarihinde Kaymakamlığa başvurdu. Bir yıla yakın süre boyunca başvurusuna herhangi bir cevap verilmeyen Acar, 2 Mayıs 2018 tarihinde bu kez Mardin Valiliği’ne başvuruda bulundu. Ancak valilikten de herhangi bir yanıt alamayan Acar, son çare olarak konuyu Meclis Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) taşıdı. Başvuruyu işleme alan kurum, valilikten Acar’ın başvurusuna dair yapılan işlemlerin bir örneğini ve konuya dair savunma istedi. Valilik tarafından gönderilen yanıtta, “dosya sayısının fazlalığı ve iş yoğunluğu” gerekçe gösterilerek, Acar’ın başvurusuna yanıt verilemediği savunması yapıldı. Acar’ın başvurusu ve valilikten gelen bu yanıt üzerine yapılan incelemeye dair, kurum denetçilerinden Özlem Tunçal tarafından, “Şikâyet dilekçesinde yer verilen iddialar ile ilgili kamu idaresinden alınan bilgi, belge ve değerlendirme birlikte göz önünde bulundurulduğunda, gerekçe bölümünde açıklandığı şekilde başvurucunun 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında 2.8.2016 tarihli dilekçesi ile gerçekleştirdiği başvurusunun, bu zaman itibari ile sonuçlandırılamaması ve başvurusunun durumu/akıbeti hakkında kişiye hiçbir açıklama yapılmamasının, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile çerçevesi belirlenen ve devletin amaç ve görevleri ile sorumluluğunu tespit eden ilkeler ile uyuşmadığı ve somut başvuru hakkında, en etkili, isabetli ve süratli bir şekilde karar verilmesinin, Anayasanın aynı ilkelerinin, hukukun ve hakkaniyetin gereği olduğu” değerlendirmesi yaptı. Tunçal’ın bu değerlendirmesinin yanı sıra Meclis Kamu Denetçiliği Kurumu da, Acar’ın başvurusunun ivedilikle sonuçlandırılarak, mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi.

Valiliğin kayıtsızlığına tepki 21 aylık süre içinde Valilik tarafından herhangi bir işlem yapılmadığını da belirten Kamu Denetçiliği Kurumu, şu tespitlerde bulundu: “İyi yönetim ilkelerine 28.3.2013 tarih ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ‘İyi yönetim ilkeleri’ başlıklı 6. maddesinde yer verilmiş olup, idarenin kurumumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi içinde gönderdiği, ancak istenen tüm belgeleri tarafımıza göndermediği anlaşılarak ‘şeffaflık’ ilkesine, idarenin başvuranla ilgili işlemlerinde ise ‘kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi’ ilkesine uymadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkelere uyması beklenmektedir.

Tekraren, şikâyet başvurusunun esastan yürütülen inceleme ve araştırılması neticesinde ve yukarıda yer verilen mevzuat ile değerlendirme ışığında, 5233 sayılı Kanun kapsamında uğranılan maddi zararların tazmini talebi hakkında takriben 21 ayı bulan süre zarfında olumlu veya olumsuz bir kararın verilmeyişi ve başvurucunun bir şekilde bilgilendirilmemesi, mezkûr Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve hukukun genel ilkeleri ile uyumu mümkün olmayan bir yönetim anlayışını temsil etmektedir.”

 

Diğer Başlıklar

Temel hedef batıda kaybettirmek olmalı

15/12/2018
Sadiye Eser-Ferhat Çelik/İstanbul Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Ankara’da yaşanan tren kazası, Meclis’teki bütçe görüşmeleri, DTK…

Leyla’nın çığlığına yoldaş olalım

15/12/2018
PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevine giren Demokratik Toplum…
Güner Yanlıç

Kapak olsun!!!

- 15/12/2018
Gündemlerin yoğunluklarından kaynaklı ne yazacağıma karar verememişken yardımıma Diyarbakır valiliğinin açıklaması geldi. Dicle Barajı’nda üç kapaktan biri aşırı yağan yağışlardan…

İktidara uygun muhalefet

15/12/2018
CHP, tüm muhalefet yerine İYİ Parti ile anlaştı. CHP-İYİ Parti, Kürtler konusunda AKP ile MHP’nin muhalefetteki versiyonu olmakla eleştiriliyor Yerel…
Necati Sönmez

Sihirli kepe karşı sarı yelek

- 15/12/2018
Fransa’daki “Sarı Yelekliler” (gilets jaunes) isyanı, neo-liberal kapitalizmin görünmez kıldığı öfkeli kitlelerin bir anda reflektörlü yeleklere bürünerek görünür hale gelmesi…