Etiket: Pakrat Estukyan

Dile dair takıntılar

Tarihi devrimciler yazar

Pandemi karantinası 21 Mart’ta Newroz'un, 12 ve 19 Nisan’da Paskalya Bayramı'nın evde kutlanmasına yol açtı. Kürt halkı sembolik ateşlerle ve ...

Dile dair takıntılar

Dile dair takıntılar

‘Bulaşmak’, ‘bulaştırmak’, ‘bulaşıcı’, ‘bulaşık’ gibi sözcüklerle yakın akraba ‘bulaş’ sözcüğü, Coronavirus karantinası altında yaşadığımız şu günlerde kullanıma sokuldu; TTB’nin açıklamaları ...

Can yakan ikilem

Can yakan ikilem

Yeni Dünya Düzeni'ni kurgulayanlar, izledikleri yöntemin faydalarını tam da bugünlerde görüyorlar. ABD, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında tek kutuplu dünyayı yönlendiren ...

İlahi adalete dair

İlahi adalete dair

“Gör bak neler gelir, sağ olan başa” türkü sözlerini fiilen yaşadığımız günlerdeyiz. Kimi ülkelerde virüs salgınına tedbir amaçlı uygulanan sokağa ...

Derya içindeki balık

Derya içindeki balık

Zaman zaman içinde bulunduğumuz hali algılamaya çalışırken aklıma “Derya içinde yüzüp denizi bilmeyen balık” önermesi takılı verir. Denizi algılamak için ...

Toplum ile devlet halleri

Toplum ile devlet halleri

Türkiye’nin toplumsal refleksleri bütün zamanlarda kullanışlı birer araç olmuştur. Kapalı kapılar ardında derin siyaset üreten odaklar ihtiyaçları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak ...

Irkçı devlet, ırkçı toplum

Irkçı devlet, ırkçı toplum

Türkiye’den bakınca ırkçılık denen insanlık ayıbı sadece Hollywood yapımı filmlerde Afrika kökenlilere yönelik ayrımcılık olarak algılandı yıllar boyunca. Tuhaf bir ...

St.Valantin yok, Surp Sarkis verelim

St.Valantin yok, Surp Sarkis verelim

Küresel kapitalizmin günümüz insanı üzerindeki en çarpıcı etkilerinden biri de alışverişi, başka bir deyişle tüketimi özendirmesi oldu. Gerekliliğini çok fazla ...

Sayfa3 /4 1 2 3 4