Demokratik bir Suriye için...

19 Tem 2018

Tabka kentinde iki gün süren Demokratik Suriye Konseyi’nin (DSK) 3. Kongresi sona erdi. “Siyasi bir çözüme doğru ve merkezi olmayan demokratik bir Suriye inşası yolunda” sloganıyla gerçekleşen kongreye 300 delege katıldı. Kongrede Suriye’den ve Suriye dışından siyasetçiler, gözlemciler, özerk örgüt yöneticileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri hazır bulundu. Sonuç bildirgesinden parti çıkarlarında uzak bir yaklaşımın önemi vurgulanarak şunlar söylendi: “Mevcut süreçte örgütlü ve demokratik bir görüşün varlığına, sorumluluğa ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca parti çıkarlarından uzak yaklaşımlar gerekmektedir. Bu esasla Demokratik Suriye Meclisi özerk yönetim ve sivil meclislerin, Demokratik Suriye Güçleri’nin bir çatısıdır. Kongre katılımcıları siyasi çözüm ve diyalogun ülkedeki krizden kurtuluş yolu olarak vurgulamıştır.”

Konsey tüzüğünde de bazı değişiklilere gidildi, değişiklikler şöyle gerekçelendirildi: “Yapılan değişiklikte; ulusal sorunların çözümünün toplumsal sorunların temel olduğu belirtilerek bileşenlerin hakları da aynı şekilde ele alındı.” Sonuç bildirgesinde Kürt, Arap, Süryani, Asuri, Türkmen ve Suriyeli tüm bileşenlerin beklentilerinin demokratik bir Suriye inşası olduğu vurgulandı. Katılımcılar ayrıca Suriye’deki tüm işgal yöntemlerinin boşa çıkarılacağını, tüm bölgesel ve uluslararası kurumlarda Afrin halkının geri dönüşünün sağlanmasında çalışılacağını belirtti. Konferanstan Emine Umer ve Riyad Deradr’ı konferans eşbaşkanları olarak seçildi. İlham Ehmed Meclis Yürütme Kurulu Başkanlığına getirildi. Başkanlık Konseyi’ne ise 20’si kadın 41 üye seçildi. Konsey üyeleri merkezi olmayan, demokratik bir Suriye inşası için çalışma kararı aldı.

TABKA


Etiketler :