Eganis’li (Erdiş) Kadın ve direnişi

18 Eki 2018

Erdiş yani Van’ın Erciş ilçesi. 13. yüzyılda ünlü ticaret yolunun geçtiği, bugün doğunun batıya açılan kapısı olması itibarıyla tarihsel önemi olan bir yerleşim yeridir. İran’dan Ortadoğu ülkelerine giden transit yol buradan geçmektedir.

Erdiş, en eski adı Eganis (akans) olan ve işgalci zihniyetlerin isim değişikliği ile Erçiş yaptığı direngen yerleşim yeridir.

Erdiş Ovası, Van Gölü kıyılarının en geniş ovalarından biridir. Zilan Deresi’nin geçtiği yerlere “Hatun Çukurovası”, üzerinde Erciş ilçesinin bulunduğu düzlüğe de “Suluova” adı verilmektedir. Ayrıca bol otlu ve sulu birçok ova ve yaylası bulunmaktadır. Belli başlı akarsuları, ovayı kuzeyden güneye geçen Zilan deresi, Deliçay, İrşad Çayı ve Yekmal Çayı’dır.

üm bu doğa ve tarihsellik içinde 2014 yerel seçimlerin de DBP’den seçilen belediye eş başkanı Diba Keskin bu geçmişe kadın cephesinden anlam katarak kadın yerel yöneticiliğin örnek pratiğini ortaya çıkarmıştır.

Urartulardan, Ermenilere, Kürtlere, Ruslara kadar birçok halka ev sahipliği yapan bu kadim kentin 21. yüzyılda kadın yöneticiliği ile geçmişine layık bir kent, kültür ve yaşam biçimine evrilmesi için mücadele eden Diba Keskin şu anda cezaevindedir.

Görev ve sorumluluklarını ortak, komünal ve eşitlikçi temelde hayata geçirme mücadelesi ile birlikte Erdiş’li kadınların hayatın her alanında kendilerini ifade etmesi ve katması için birçok politika geliştirmiş ve engellere karşı direnmiştir. Erkek egemen zihniyetin belediyeleri kendi mekanlarına dönüştürme çabalarına karşı, toplumun tarihsel ve ekolojik ölçülerle konut ihtiyaçlarını rant ve dolandırıcılığa dönüştürmeye çalışan müteahhitlere karşı durmuş ve belediye eş başkanı olduğu sürece bunlara geçit vermemiştir.

14 Kasım 2015 tarihinde tutuklanan Diba Keskin’in yerine, 1 Eylül 2016’da yürürlüğe giren gasp kararı ile kayyım atanmıştır.

Erdişli kadınların ve toplumun ihtiyaçları tespit edilerek, Erdişli kadınlarla ortak açılan Buka Barané Bez bebek atölyesi, Ronahi kültür ve sanat merkezi, Kürtçe eğitim veren Helin Şen çocuk kreşi gaspçı kayyım tarafından ilk hedeflenen ve kapatılan yerler olmuştur. Yine kadınların yerel yönetimlerde uzmanlaşmasını hedefleyen GABB’ne tahsis edilen kadın yerel yönetimler akademisinin tahsisi feshedilmiştir.

Elbette sadece belediye eş başkanı kimliği ile değil, aynı zamanda demokratik İslam’ın gelişimi ve İslam’ın siyasi amaçlı kullanılmasına karşı mücadele eden Diba Keskin Erdiş’in demokratik, mücadeleci ve direngen kadın gerçekliği ifade etmiştir.

İşte tüm bunlardan korkan AKP-MHP iktidarı Diba Keskin’i hemen tutuklamıştır. Kadın mücadelesine, kadın direnişine karşı tarih boyunca ilk başvurulan yöntemlerden biride kadını zindana atmaktır. Ancak Erdiş Diba Keskinlerle doludur. Her tutuklamadan sonra onlarca kadın devreye giriyor ve erkek egemen zihniyete faşizme karşı direnişi yükseltiyor. Erdiş’li kadınların yerel seçimlerde Dibanın bayrağını devir alması ve gaspçı kayyıma geçit vermemesi Eganis’li kadın olmanın gereğidir.

 

Türkan Yüksel

Türkan Yüksel


Etiketler :