Gündem Çocuk Derneği

22 Kas 2018

2005 yılından beri “Çocuklar için daha iyi bir dünya mümkün” diyerek, çocukların insan hakları alanında çalışmalar yürüten Gündem Çocuk Derneği, 22 Kasım 2016 tarihinde, tam iki yıl önce bugün, sabaha karşı yayımlanan bir KHK ile kapatıldı.

Dernek 11 yıl boyunca çocukların yaşadıkları hak ihlallerine; failine bakmadan ve çocuklar arasında hiçbir ayrım yapmadan sessiz kalmadı; çocuklar için yükselecek sesi de çoğaltmaya çalıştı.

11 yıl boyunca çocukların yaşadıkları ihlalleri görünür kılarak, başta devlet olmak üzere tüm yükümlülük sahiplerine yükümlülüklerini hatırlatıp, bu yükümlülükleri yerine getirmeleri için çağrıda bulundu.

11 yıl boyunca çocuklar için adaletin, adaletsizliklerin olduğu yerlerden yükseleceğini bildiğinden, gücü yettiği kadar adaletsizliğin olduğu yerlerde “adalet mücadelesi” verdi. Davalar açtı, dava açanları yalnız bırakmadı. Failler bulunsun, cezasız kalmasın diyerek hak ihlallerinin takipçisi oldu. Bu ihlaller konusunda kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Hak ihlaline uğrayan çocukları ve yakınlarını güçlendirmek için dayanışma gösterdi.

11 yıl boyunca her yerde, her koşulda çocukların durumunu izlemeye çalıştı. Raporlar hazırladı, politika önerileri sundu...

“Bir çocuğun ölümünün, yalnızca bir çocuğun ölümü olmadığını” bildiğinden, yaşamını kaybeden çocukları unutmadı, unutturmamaya çalıştı.

Zaman zaman ebeveynler, zaman zaman eğitimciler, zaman zaman kolluk güçleri, zaman zaman medya olmak üzere çocukların haklarını ihlal eden her kimse; onlara karşı çocukların yanında durdu. Yetişkinlerin çocuklar üzerinde hakları değil sorumlulukları olduğunu bıkmadan tekrar etti.

Çocukların yaşadıklarını, düşündüklerini, hissettiklerini, taleplerini, beklentilerini, seslerini bizzat onların ağzından her fırsatta duyurmaya çalıştı, seslerini yükseltecek araçlar üretmeye uğraştı... Bu araçları onlarla buluşturdu.

11 yıl boyunca çocuklarla birlikte barış içerisinde yaşama inandı, bunu savundu. Çocukların barış içerisinde yaşamasının önünde engel olan herkese karşı, savaşa ve şiddete karşı barışı örgütlemeye çabaladı. Bunun için işbirlikleri yaptı, dayanışma gösterdi.

11 yıl boyunca çocuklardan, ailelerinden, insan hakları örgütlerinden, birlikte yol yürüdüğü kuruluşlardan, kişilerden, medyadan pek çok şey öğrendi, öğrendiği her şeyi biriktirdi, yeniden alana sundu.

Gündem Çocuk Derneği tüm bunları yapmak “zorundaydı”.

Arendt’den öğrendiği gibi çocuklarla ilgili sahte gerçekliği sorgulamadan kabul etmemenin, onu kanıksamamanın ve duyarsız kalarak ona biat etmemenin bir yolu olmaya çalıştı. Üstelik de kendine özgü hali ile...

Evet, Gündem Çocuk Derneği kapatılmış olabilir ama hangi KHK hangi gerçeği ne kadar süre ortadan kaldırabilir ki? Çocuklar için daha iyi bir dünya bir “gerçek” ve bu mümkün...

 

Ezgi Koman

Ezgi Koman


Etiketler :