Kadıneki Çeviri,

Köylü mücadeleleri ve gıda egemenliği


Capire-01 Haz 2021

La Via Campesina arşivi

Gıda egemenliği için mücadele aynı zamanda kadın çiftçilerin emeğinin kabul edilmesi ve ev, bakım, gıda hazırlama işlerini yeniden düzenlemek anlamına gelir. La Via Campesina, Dünya Dostları ve DKY arşivleri bu mücadele hakkında bilgi veriyor

Gıda egemenliği, insanların gıdalara erişimini en azından prensip olarak bir hak olarak tanımlasa da bu hakkı nasıl elde edeceklerine ya da bu hakkın sürekliliğinin nasıl güvence altına alınacağına dair bir şeyler söylemez.

Gıdaya erişim hakkını güvenceye alan yaklaşımları tanımlayan, yani işin odak noktasına politik atmosferi ve siyasal karar alma mekanizmalarını da dâhil eden kavram, gıda egemenliği kavramıdır. Kadınlar, gıda üretimi ve hazırlanmasında, tohumun korunmasında ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında birincil sorumluluğu üstlenirler.

Gıda egemenliği için mücadele aynı zamanda kadın çiftçilerin emeğinin kabul edilmesi ve ev, bakım, gıda hazırlama işlerini yeniden düzenlemek için mücadele etmek anlamına gelir. Gıda egemenliği mücadelesi, toprak ve sağlıklı, organik gıda için, sömürünün, tarım ticaretinin ve büyük ölçekli plantasyonların sona ermesi ve şiddet olmayan bir yaşam için mücadele etmekle ilgilidir.

Bu uluslararası sanal galeride La Via Campesina, Friends of the Earth (Dünya Dostları) ve The World March of Women (Dünya Kadın Yürüyüşü-DKY) arşivlerinin fotoğrafları yer alıyor. Fotoğraflar, kadınların politik, köylü, taban kökleri, çitlerin ve toksik kimyasalların olmadığı bir toplum için çeşitli mücadelelerin tohumlarını ekmek için nasıl temel olduğunu gösteriyor. Bu mücadele, her mahalli mısırı, her şifalı bitkiyi, her fasulyeyi farklı renk ve aromalarıyla hasat ederken gerçekleşir. Ayrıca, kadınların örgütlenme ve kendini dönüştürme üzerine eğitim, maneviyat ve eylem gibi politik alanlarda da gerçekleştiriliyor.

17 Nisan, 25 yıl önce Brezilya, Pará, Eldorado dos Carajás'ta bir yürüyüş sırasında öldürülen 21 topraksız işçiye saygı duruşunda bulunan Uluslararası Köylü Mücadelesi Günü'dür. Aynı yıl 1996, La Via Campesina, küresel sorunlarla yüzleşmek için gıda egemenliğini politik bir teklif olarak tanıttı. Bu yıl, salgın ve neoliberalizm hayatlarımıza karşı ilerlerken ve dünyadaki açlık gerçekliğini şiddetlendirirken, bu mücadele günü de açlıktan, yoksulluktan, ataerkil ve ırkçı kapitalizmden arınmış tarım reformu ve gıda egemenliğine sahip başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Bu galeri, bu mücadele günü için bir katkıdır. Bu fotoğrafların gıda egemenliğinin, halkların hakkı olduğunu bildirmelerini istiyoruz. Hafızayla beslenen ve köylü kadınlar tarafından ekilen ve yönetilen farklı bir geleceğe işaret ediyor.

*Çeviri: Mizgin Tekin

*Kaynak: https://capiremov.org/en/multimedia/gallery/peasant-struggles-and-food-sovereignty/?s=08

La Via Campesina / Brezilya

Amelia Collins / Friends of the Earth International, Namaacha, güney Mozambik. Tarlasına yürüyen bir köylü kadın. Buradaki köylüler kendilerini bir dernek olarak örgütlediler.

La Via Campesina Arşivleri. Brezilya, Topraksız İşçi Hareketi

Dünya Kadın Yürüyüşü Arşivleri, Selingue, Mali, 2007. Uluslararası Gıda Egemenliği Forumu.

Dünya Kadın Mart Arşivleri/8 Mart Feminist Merkezi, Rio Grande do Norte, Brezilya. “Dünya çapında 24 saat feminist eylem. Burada hepimiz Apodi'yiz!”

Justiça Ambiental/ Dünya Dostları, Xai Xai, Mozambik. Güçlü köylü kadınlar.

La Via Campesina Arşivleri. Sukabumi, Batı Java.

La Via Campesina Arşivleri. "Yeşil kapitalizme hayır."


Etiketler : Doğa talanı, Gıda egemenliği,


...

Capire