...
Necla Akgökçe
İşsizlik, yoksulluk ve kadınlar

Sınırsız kâr, sınırsız sömürü, sınırsız yoksulluk demekti... Ne kadar çok yönlü sömürülüyorsanız, o kadar yoksulsunuz... At kadını nasılsa dönecek bir evi var... Kapitalizm ve patriyarkanın ele ele verdiği durumlardan biri... 

25 Kasım vesilesiyle: Pandemide artan işyeri şiddeti

Araştırmalar işyerinde cinsel tacize uğrayan kadınların büyük bir bölümünün genç, geçici, yarı zamanlı ve taşerona bağlı işlerde çalışan kadınlar olduğunu gösteriyor. Çünkü çalışan kadınlar arasında da en zayıf kesimi onlar oluşturuyor