...
Zerya Deniz
Devrimler tarihini ters yüz eden bir pratik

Tarihte yer alan diğer devrimlerde kadınlar öncü rol oynamış olsalar da devrimden sonra aynı cinsiyetçi yaklaşımlara maruz kalmıştır... Fakat Rojava Devrimi'nde bu gerçeklik ters yüz edilmiştir...