...
Zeynep Altınkaynak
Bizi bu kâbustan ancak kadınlar kurtarabilir

Federe Kürdistan Bölgesi'nde 2020’nin ilk 6 ayında, sadece 4 kentte 26’sı kendini yakarak 38 kadın intihar etmiş... Ciddi bir sistemsel ve toplumsal yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu aşikâr... Bu yenilenmenin gücü o toprakların hafızasında fazlasıyla mevcut

Çocuk susmuyor, yargı susuyor

Devletin cezasızlık politikasına yüzde yüz sırtını dayamış olanlar, henüz Ağustos ayında yaşadığımız İpek Er ‘cinayetinde’, Musa Orhan’ın serbestliğinden güç alanlar… Bu yönelimin açık ve net bir sömürge faaliyeti olduğu ortadadır

Sorka Âlem ve direnişin çağrısı

Kurulmak istenen düzene karşı isyanın bu hamleden sonra dalga dalga yayıldığı söylenir. Bu isyana tarihte ‘Sorka Âlem İsyanı’ denir... Hawarlarına kimsenin koşmadığı, kimsenin umut olmadığı Kürt kadınları, direnişleriyle kendi umutlarını yaratmıştır

Hakikatin dili

Algılama, anlama ve kavramlaştırma süreçleri cinsiyetçi bilimin kodlarıyla yüklüdür. Bu kodlar dolaylı ya da doğrudan, kadın varlığını, toplumsallığını hedefler. Yok, sayar, öteki kılar, sıradanlaştırır