Mor çizgiler - Ayşe Gökkan

11 Eyl 2019

Özgür eşyaşam, belediye eş başkanlığı, siyasi partide eşbaşkanlık Kürt kadın hareketinin dünyadaki kadın deneyimleri mirasını da süzgeçten geçirip ortaya çıkardığı tüm kadın, doğa ve canlıların düşmanı iflas eden erkek hegemonyasının dünyayı yok etmeye karşı mücadelesidir. Mor çizgimiz, canlı olan doğayla ve tüm varlıklarla düel olan yaşamın inşasıdır.

Yine erkek egemen sistem değil, toplumun yarısı kadının ve farklılıkların karar-sözirade sahibi olduğu doğaya ve tüm canlılara karşı politik ahlaktır. İktidarı büyüten, yeniden üreten değil, iktidarı küçülten, toplumu büyüten sistemdir. Oryantalist, pozitivist, ırkçı, dinci, rantçı, iktidarcı, grupçu, cinsiyetçi, adamcı değil, bunların talanına karşı mücadeledir. İktidar için seferberlik değil, toplum için seferberliktir. Üstten ve ötekileştiren değil, dinamikleri özneleştiren, öz yönetime kavuşturan sistemdir. Yönetilen-yöneten, cahil-bilen, nesne-özne değil, bilimi, bilmeyi, yönetimi, özneleşmeyi toplumsallaştıran sorumluluğu yerele devredendir. Tüm ayrıştırma ve çatıştırmalara karşı, barışı ören sistemdir.

Kadın ve erkeğin özgür eşyaşam, eşbaşkanlık ortak tutumuyla hedefledikleri; kadının özgürlük mücadelesidir, erkeğin kendi egemenliğiyle mücadele etmesidir. Tüm yaşam alanlarına kadının dahil olmasıdır, erkeğin yarattığı yöneten anlayışla mücadele etmesidir. Kadının yaşamda kendini özgün özerk örgütlemesidir. Erkeğin tek cins olmayı reddetmesi, erkeği öldürmeyi başaracak sistemdir. Kadınla erkeğin taciz, tecavüz sistemine karşı amansız mücadeledir, erkeğin tecavüz kültürüne karşı erkek egemenliğiyle mücadelesidir. Kadının egemen siyasetle mücadele etmesi, ona benzememesi, erkeğin icad ettiği egemen siyasetten hızla kurtulma mücadelesi vermesidir. Kadın ve erkeğin demokratik bilinç kazanacağı sistemdir. Eşbaşkanlık sitemi kadınla erkeğin şeffaf denetlenmeye açık olmasıdır.

Erkeğin özgür eşyaşam ve eşbaşkanlık sisteminde hedefledikleri: anti-militarist olmayı ve kadın üzerinde erkeğe iktidar öğretilerini ret etmesidir. Erkeğin binlerce yıllık kadını soy sürdürme aracı olarak kurgulayan zihniyetinden kurtulma mücadelesidir. Erkeğin kendi cinsel iktidarına karşı çıkma, reddetme, erkeğin taciz, tecavüz kültürüne karşı politik ahlak oluşturma sistemi için amansız mücadele etmesidir. Eşbaşkanlık sistemi erkeğin kadını mülkleştirmeyi reddetmesidir. Erkeğin kendi zihniyetiyle erkek devletin bürokratik, elit, makam, yetki sistemiyle mücadele etmesidir. Erkeğin kendini denetime kapatan anlayışıyla mücadelesidir. Demokratik toplumun inşasına erkeği öldürmekle katılabilmesidir.

Eşbaşkanlık reislikten komüne, amirlikten sorumluluğa, merkezi erkek kentlerinden yataylığa, erkek belediyelerden toplum belediyelerine evrilmektir. Özcesi Türk devleti yerine Kürt devleti, Türk erkek reis yerine Kürt erkek reis, tekçi erkek yerine tekçi kadın asla değildir. Kadınla erkeğin, yetkiciliği, iktidarı eritme sistemidir.

Nefes alanları ve belediyeler üzerindeki kıyımlar; pılını pırtını toplayıp Kürdistan’a gelen hegemonların faşist zihniyetle, insanlığa karşı suç olan İmralı tecritti, Filistinleştirdikleri Efrin, Afganistan’laştırdıkları İdlib, bombardımana tuttukları Kürtlerin özgür birliği, çıkarlarına göre projelendirdikleri Türkiye, kadın mücadelesini parçaladıkları ‘mültecilik’, kuşattıkları barış anaları, HDP’nin önüne oturttukları kadınlardır. Mor çizgiler mayın, tel örgü, sınır duvarları değil, yaşamdır. Tüm dinamikler neden mor çizgiler olmasın (?)

Ayşe Gökkan

Ayşe Gökkan


Etiketler :