Etiket: Vahap Işıklı

Sırada ne var?

Evrensel ölçekte ve mikro ölçekte politik, siyasi gelişmelerin yanında ülkemizde doğa talanı bu düzeye ulaşmasıyla beraber geliştirilen iktidar-sermaye politikaları, özünde ...

Alelacele bir vicdan aranıyor!!!

İnsan/sızlık tarihi, Ander Gunder Frank’ın deyimiyle tarih; bir olaylar yığını olması gerçekliğiyle özetlenmekte iken insanın adı olmayan bir tarihi çağrıştırıyor. ...

Ne demeli?

İnsan merkezli zihniyet, özünü doğa karşıtlığında bir şekillenmeden alırken tahakküm anlamında öncelikle doğayı ötekileştirmiş ve aynı süreçte insanın insana olan ...

Sevgi artık bir istila mazereti…

Tarihsel süreçte kapitalizmin, krizli yapısını fırsata çevirerek yeni bir yüzle kaldığı yerden devam etme çabası hep olmaktadır. Kapitalizmin son süreçte ...

Su hakkı

İnsanlık evriminden bugüne yaşam sürecinde temel ihtiyaçlar üzerine bir şekillenişe sahip olmuştur. Besin bulma, üretme ihtiyacı noktasında doğadan ihtiyaçlarını karşılamaya ...

Bir de kuşlar var…

Kapitalist modernitenin tarihsel süreçte en akıllıca yaptığı zihnen bir işgali başarılı olarak yürütmesidir. Sistemin bireye kabullendirilmesini ya da meşruiyetin sağlanması ...

Ortak payda doğa

Yaşanan salgın itibarıyla her kriz kendine dair olumsuz etkilerini bırakırken, sonuç olarak toplum ve sistem karşıtı hareketler noktasında da olumlu ...

Temiz niyet, temiz enerji demek değil!

Kapitalist modernite, edimlerinin insan ve doğa üzerinde sonuçlarının sorgulaması geliştirilirken, bazen düşüncelerimize, bütünüyle zihniyetimize vurduğu prangaları görememekteyiz. Karşıt olduğumuz bir ...

‘Herkes susar ayıbını’

İnsanlık; birinci doğanın ardılı gelişen bir toplumsallık ve farkına varan doğa diye insan olarak kavramsallaştırılır. Haliyle insanın doğayla ilişkilenmesiyle toplumsallaşma ...

Sayfa2 /4 1 2 3 4